GUILIN / YANGSHOU


5D4N Guilin + Yangshou Muslim Travel

Guilin & Yangshou Tour

 • Elephant Trunk Hill
 • Fubo Hill
 • Li River Cruise
 • Silver cave
 • Shopping at West Street
 • Shangrila Yangshou(Shi Wai Tao Yuan)
 • Sun & Moon Pagodas
 • Nine Turning Bridge
 • Ancient South City Gate)
 • Zheng Yang Pedestrian Street
 • Yoa Mountain
 • Jingjiang Prince City

Elephant Trunk Hill

Fubo Hill

Li River Cruise

Silver Cave

Shangrila Yangshou(Shi Wai Tao Yuan)

Nine Turning Bridge

Li River

Guilin Rice Terrace

Sun & Moon Pagodas

Package Inclusive

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]

Package Exclusive

[wpsm_comparison_table id=”3″ class=””]

Package Price

[wpsm_comparison_table id=”1″ class=””]